به نام خدا
سلام.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Click here to enlarge
استودیوی مارول چند تصویر باکیفیت از Guardians of the Galaxy Vol.2 منتشر کرده است.
از استارلرد، درکس، گامورا،بیبی گروت و راکون...
تصویر طنزی هم در اینجا هست که به اسم" دکمه رو فشار نده" هست که بیبی گروت منظور راکون رو نمیفهمه.
اینم تصاویر:
Click here to enlarge
Click here to enlarge
Click here to enlarge
Click here to enlarge
Click here to enlarge
Click here to enlarge
Click here to enlarge
Click here to enlarge
Click here to enlarge
Click here to enlarge
Click here to enlarge
Click here to enlarge
این فیلم دو ماه دیگر در آمریکا و چند روز بعد در سراسر جهان اکران خواهد شد...
--------------------------------------------------------------------------------------------------
منبع:
Fighting-Game.ir